The KIST VIEW – Dr. Amshu Pradhan

“To create competent, humane and compassionate health care professionals through excellence in holistic education, health care and research” is the vision of the KIST Medical College and Teaching Hospital which was established in 2006. Situated at Imadol, with a beautiful view of the mountains, the college strongly believes in creating Read more…

नेपालमा कानुनी चिकित्सा क्षेत्रमा चुनौती र सुधारका उपायहरु – डा. नुवादत्त सुवेदी

  कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुर चिकित्सकको भूमिमा विरामीको उपचार मात्र गर्ने नभई मेडिको लिगल कार्यहरु गर्ने र अदालतमा उपस्थित भई विशेषज्ञ राय दिने पनि हुन्छ । चिकित्सकले प्रदान गर्ने विशेषज्ञ रायहरु मध्ये शव परिक्षण, घाउ जांच, जबरजस्ती करणीको मुद्दामा महिला र पुरुषको जांच, उमेर निर्धारण, शारीरिक तथा मानसिक अशक्तता Read more…