नेपालमा कानुनी चिकित्सा क्षेत्रमा चुनौती र सुधारका उपायहरु – डा. नुवादत्त सुवेदी

  कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुर चिकित्सकको भूमिमा विरामीको उपचार मात्र गर्ने नभई मेडिको लिगल कार्यहरु गर्ने र अदालतमा उपस्थित भई विशेषज्ञ राय दिने पनि हुन्छ । चिकित्सकले प्रदान गर्ने विशेषज्ञ रायहरु मध्ये शव परिक्षण, घाउ जांच, जबरजस्ती करणीको मुद्दामा महिला र पुरुषको जांच, उमेर निर्धारण, शारीरिक तथा मानसिक अशक्तता Read more…

Statistics of Alleged Sexual Assault Cases of the Last Three Years at the Department of Forensic Medicine, MMC, IOM, TU – Dr. Srijana Kunwar, Dr. Samjhana Ghimire, Dr. Jwala Kandel

The incidence of sexual violence is notoriously difficult to measure and there is no single data bank that can accurately mirror the prevalence of sexual crimes in a society. But if such data are collected and analyzed from time to time, the picture can become clearer, and the problem of Read more…